Biuro Obsługi Klienta
32/ 231 74 97
32/ 231 50 40
32/ 231 78 36
Gliwice ul. Świętokrzyska 2
e-mail: msz@bemar.com.pl
Dni robocze: 7:00 - 16:00
Olej Napędowy OLEJE OPAŁOWE

Olej napędowy grzewczy LOTOS RED 0,1 - produkcji Grupy Lotos S.A.
Olej napędowy grzewczy Lotos Red 0,1 przeznaczony jest do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, gospodarczych oraz budynków użyteczności publicznej.
Doskonale sprawdza się w instalacjach grzewczych budynków prywatnych, kotłowniach osiedlowych, obiektach sportowych, szpitalach, placówkach handlowych oraz oświatowych.
Z powodzeniem może być stosowany do ogrzewania w przemyśle jako medium podstawowe
lub uzupełniające.

Olej napędowy grzewczy Lotos Red 0,1 jest produktem otrzymywanym z wysokiej klasy komponentów powstających z przerobu ropy naftowej.
Zawiera pakiet dodatków uszlachetniających, poprawiających własności użytkowe paliwa.
Posiada bardzo dobre właściwości antykorozyjne i deemulgujące oraz wysoką stabilność parametrów jakości. Pod względem emisji zanieczyszczeń spełnia obowiązujące w Polsce normy. Lekki olej opałowy Lotos Red zgodnie z normą DIN 51603-1 jest całkowicie mieszalny z innymi olejami opałowymi lekkimi dostępnymi na polskim rynku.

Ze względu na swoje właściwości jest produktem wysoce ekologicznczym o czym świadczą jego parametry jakościowe.
Karta Charakterystyki_produktu Do góry
Olej opałowy EKO-C
Olej opałowy Eko C wytwarzany jest w oparciu o wysokiej jakości niskosiarkowe frakcje pochodzące z zachowawczej przeróbki ropy naftowej oraz kompozycji dodatków uszlachetniających poprawiających właściwości użytkowe produktu.
Olej opałowy Eko C przeznaczony jest do stosowania jako paliwo w piecach przemysłowych, kotłach C.O.,piecach technologicznych.
Karta Charakterystyki_produktu Do góry
Olej Opałowy Ciężki 1

Olej ten przeznaczony jest do opalania kotłów parowych, pieców przemysłowych oraz do palników pieców przemysłowych z obcym czynnikiem rozpylającym (głównie w hutnictwie żelaza).
Karta Charakterystyki_produktu Do góry OLEJE NAPĘDOWE

Olej napędowy EURODIESEL LOTOS
Olej napędowy Eurodiesel to produkt otrzymywany z komponentów uzyskiwanych z przeróbki ropy naftowej zawierający pakiet uszlachetniaczy poprawiających własności użytkowe paliwa.
Ze względu na świetne parametry także ekologiczne przeznacza się go jako paliwo do silników Diesla w aglomeracjach miejskich – spełnia wszelkie rygorystyczne normy europejskie dla paliw silnikowych.

Grupa Lotos S.A jako pierwsza w kraju w 2003 r rozpoczęła produkcję i wprowadziła olej napędowy o zawartości siarki 0,001% spełniając wymaganie Unii Europejskiej obowiązujące od 2009 roku.
Karta Charakterystyki_produktu Do góry
Olej napędowy EKODIESEL ORLEN
Olej napędowy Ekodiesel jest jednym z produktów Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
Produkowany jest ze starannie dobranych komponentów, których jakość kontrolowana jest na każdym etapie produkcji.
Jego stosowanie pozwoli na wydajniejszą eksploatację silników samochodowych oraz wpłynie na zmniejszenie zawartości związków siarki w spalinach.
Stosując olej napędowy produkowany w PKN Orlen użytkownicy pojazdów przyczynią się do ograniczenia emisji siarki w spalinach samochodowych.
Ekodiesel charakteryzuje się również bardzo wysokim wskaźnikiem jakości spalania, gwarantuje łatwiejszy zimny rozruch i wydajniejszą eksploatację samochodu przy zmiennych warunkach atmosferycznych i zmiennym obciążeniu
.
Karta Charakterystyki_produktu Do góry

Olej napędowy IZ-40
Olej napędowy IZ-40 oferowany przez Grupę Lotos produkowany jest z komponentów poprawiających znacznie właściwości niskotemperaturowe.
Stosuje się do napędu silników z zapłonem samoczynnym szczególnie w okresie zimowym.
Wartość zablokowania zimnego filtra wynosi nie więcej niż –32 C, a temperatura mętnienia nie więcej niż –22 C
.
Karta Charakterystyki_produktu Do góry
Bioester 100
Bioester 100 to paliwo w 100% ekologiczne produkowane na bazie olejów roślinnych.
Przeznaczone jest do pojazdów z silnikiem Diesla.
Może być stosowane zarówno w silnikach samochodów osobowych i maszynach rolniczych, jak również w samochodach osobowych wyposażonych w silniki wysokoprężne o zapłonie samoczynnym.
Jest w pełni mieszalne w dowolnych proporcjach z konwencjonalnym olejem napędowym.
Paliwo to cechuje się dobrymi właściwościami smarnymi, wysoką liczbą cetanową (51), a dzięki dużej zawartości tlenu zapewnia bardzo dobre spalanie.

Bioester 100 charakteryzuje się niską emisją węglowodorów, tlenku węgla i cząstek stałych dlatego stosując biopaliwa takie jak Bioeste 100 chronimy środowisko naturalne.
Bioester jest całkowicie bezpieczny w magazynowaniu i transporcie, nie podlega przepisom RID i ADR, ale należy pamiętać, że zbiornik na Bioester powinien być wcześniej odwodniony.

Dzięki niższej cenie jest rozwiązaniem nie tylko ekologicznym ale również ekonomicznym
  Do góry
Benzyny BENZYNY

BENZYNY Pb 95 i 98
Benzyna bezołowiowa Pb95 przeznaczona jest do napędu silników spalinowych z zapłonem iskrowym. To paliwo zapewnia prawidłowe osiągi, równomierną pracę i korzystną ekonomikę paliwową. Zapewnia ochronę i trwałość katalizatora dzięki wyjątkowo niskiej zawartości siarki wynoszącej 0,01%. Jest przeznaczona do silników pracujących również przy dużym obciążeniu w niskich temperaturach.

Jest mieszaniną węglowodorów otrzymywanych z procesów przeróbki ropy naftowej oraz przeciętnie do 10% eteru metylo-tert-butylowego. Wobec zawartości eteru, alkilatu i izomeryzatu cechuje się umiarkowaną zawartością węglowodorów aromatycznych i olefinowych. Posiada dodatek o działaniu przeciwutleniającym.
Zawiera najwyższej jakości pakiet dodatków uszlachetniających: detergent, deemulgator i inhibitor korozji. Powyższe składniki gwarantują czystość i ochronę całego systemu paliwowego silnika.

Benzyna bezołowiowa Pb98 o liczbie oktanowej badawczej 98 jest najwyżej oktanową benzyną do silników samochodowych dostępną w dystrybucji na świecie. Jest nowoczesnym paliwem na wysokim europejskim poziomie jakościowym, zarówno pod względem zgodności z obowiązującymi w Polsce normami, jak również pod względem walorów użytkowych i ekologicznych.

Karta Charakterystyki_produktu Do góry
BEMAR Spółka z o.o. 44-101, Gliwice, ul. Świętokrzyska 2 tel: 32/231 74 97,  32/231 50 40,  32/231 78 36
Agencja Lemar