Biuro Obsługi Klienta
32/ 231 74 97
32/ 231 50 40
32/ 231 78 36
Gliwice ul. Świętokrzyska 2
e-mail: msz@bemar.com.pl

  Dojazd

Mapa

  Do góry
Nasze Atuty
Dni robocze: 7:00 - 16:00
 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000077327, NIP 631 010 17 50,
Regon 003522354. Kapitał zakładowy i wpłacony: 50 000 PLN
 

 

BEMAR Spółka z o.o. 44-101, Gliwice, ul. Świętokrzyska 2 tel: 32/231 74 97,  32/231 50 40,  32/231 78 36
Agencja Lemar